ਆਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਗੀ ਜੈਬੇ ਨਾਲ || Pind Da Radio 4 || Bittu Chak Wala || Sukhjinder Lopon

ਪੰਗਾ ਹੀ ਪਾ ਤਾ ਜੁਆਕਾਂ ਨੇ || Pind Da Radio 3 || Bittu Chak Wala || Sukhjinder Lopon

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਊਗਾ || Pind Da Radio || Sukhjinder Lopon || Bittu Chak Wala || EP - 2

ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ || Pind Da Radio || Episode - 1