ਸਵੇਰੇ ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋ

Last Updated: Jan 21 2021 10:00
Reading time: 0 mins, 7 secs

ਸਵੇਰੇ ਛਡਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ। ਕਈ ਵਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ।