ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਯਾਂ ਤੀਂਵੀ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ

Last Updated: Jan 18 2021 09:41
Reading time: 0 mins, 39 secs

ਬੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰ ਤੀਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਏਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬੀਵੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਗਈ। ਕਿਮੋ ਯਾਕਾਹਮਾ ਨਮਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਤਕ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੌਰਮਲ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੀਨ ਬਚ੍ਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਯੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ