Loading the player...
Citizen's Forum
Top Stories

ਹਾਕਮ ਹਾਰਨਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਣਗੇ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ

Videos
 
Sponsored

Advt

Advt

Advt

Advt

Advt

Advt

Advt

Advt

Advt

Advt

Advt

Advt

Featured Videos